top of page

13. SMOTRA ROVINJSKE FOTOGRAFIJE

Kolektivna izložba

24.02. - 17.03.2024

 

 

Na 13. smotru Rovinjske fotografije pristigle su 204 fotografije od 53 autora a žiri je odabrao od istih 99 fotografija.

Ovogodišnja izložba prikazuje eklekticizam u pristupu fotografiji kao i veliku raznovrsnost stilova, žanrova i ostalih atributa kojima opisujemo fotografiju. Zadatak žirija je tim teži jer se vidi visoki nivo koji autori postižu u svom bilježenju momenata u prostoru i vremenu oko sebe...da li netko pokušava fotografijom ispričati priču ili je nekom zapeo za oko jedinstveni moment kojeg je morao zabilježiti ili zamrznuti u određenom trenutku koji pripada samo njemu ,a sada svima nama otisnutom na bijelom papiru, gdje fotografija naizgled, ali samo naizgled završava svoj put i dalje je na promatraču, koji će je uklopiti u možda neku svoju priču.

 

Poput Kruna Sudeca koji je svojom kolekcijom "Jedna soba kroz godine" kao da je uspio prikazati cijeli jedan život kroz seriju od samo četiri fotografije. Ove fotografije sigurno nadilaze ono što je trenutačno, instantno i tako se često smatra imanentno fotografiji... ali fotografija ima bezbroj lica i kvaliteta....To "trenutačno" se možda najbolje vidi kod Silvije Butković i njene odlične serije fotografija koje prikazuju igru konja i psa... a Ettore Perazzeta je pokazao nešto sasvim treće sa svojom serijom od četiri fotografije...na njima nema živih subjekata već samo prostor koji svjedoči onome što se u tome prostoru desilo...odličnog i mračnog ugođaja hvataju promatrača za njegovu nutrinu i gotovo mu izazivaju neugodan grč...na promatraču je da ovoj priči doda svoju vlastitu...

 

Fotografije uvijek izazivaju snažne refleksije kod promatrača ,pa je tako i ovoga puta...od samog tehnološko-magičnog početaka fotografije ,do današnjih moćnih digitalno naprednih savršeno-nesavršenih fotoaparata, ta "camera obscura" je postala brza,moćna i tehnološki pomalo isprazna, no dok god su ljudska bića svjesna posebnosti svog izbora momenta ispred njih, kao i refleksije vlastite nutrine i dalje će fotografija biti magična...zamrznuti moment u prostoru i vremenu - zapravo najbliže onom što se u SF literaturi naziva vremenskom mašinom. Ponekad jedna fotografija ,naglaskom na određenom momentu u prostoru i vremenu,može ispričati cijelu priču,a serija takvih fotografija može ispričati život sam.

 

Prvu nagradu osvojio je Kruno Sudec za kolekciju: Jedna soba kroz godine 1-4

Drugu nagradu osvojila je Silvija Butković, za kolekciju: Igra, Vjetar u Grivi,Povratak i Muzejski predah

Treću nagradu osvojio je Ettore Perazzetta, za kolekciju: Una sottile inquitudine,Voci che non odo,Figure che non vedo, Non voglio saper

 

A pohvale za svoje radove su dobili Vlado Bjelajac za kolekciju Filipini 1,2,3,4, Patrizia Sfettina Jurman za kolekciju: My guitar 2,3,4, Darko Trojanović za kolekciju: Rovinj noću 2,3,4, Ermano Bančić za kolekciju: Jesenska čipka 1,2,3,4, Željka Čižić za fotografiju: Krugovi, Alessio Sponza za fotografiju: Minimalizam mora, Jasmin Tanović za fotografiju: Buđenje, Zoran Ljubičić za fotografiju: Hrđa, Walter Novak_za fotografiju: Mol i Patrik Fariš za fotografiju: Pozornica povijesti.

 

Denis Gržetić i Karmen Orlić

Statistika primljenih radova

bottom of page