top of page

Aktualno 6 - Zajedno

Bienalna žirirana tematska izložba recentnih radova članova ULUPUH-ove Sekcije za fotgrafiju

Višnja Slavica Gabout

O projektu „Aktualno“ i o temi „Zajedno“

 

„AKTUALNO“ je kustoski projekt koji se od 2008. godine do danas realizira kao niz bijenalnih, tematski koncipiranih, žiriranih i kuriranih izložbi Sekcije za fotografiju ULUPUH-a, kroz koje članovi sekcije imaju priliku dati svoj fotografski osvrt na neku od aktualnih tema u društvu. AKTUALNO je u dosadašnjim izdanjima realiziran kao projekt u međugradskoj, međužupanijskoj i međunarodnoj suradnji, s višestrukim gostovanjima u Labinu i Rovinju te s inozemnim gostovanjem u Kulturnom centru Zsolnay u Pečuhu (Mađarska). Svojim 6. bijenalnim izdanjem projekt završava svoje 10. godišnje osvjetljavanje aktualne svakodnevice na takav način, ali otvara put budućim konceptima, za nove i drukčije fotografske poglede. Namjera projekta bila je da kroz mnoštvo osobnih vizura umjetnika-fotografa i kroz njihove autorske interpretacije pokaže slojevitu, raznoliku te mozaičnu i iznad svega zanimljivu sliku današnjice. Sliku koja u podlozi s jedne strane nosi društveni angažman i ima socijalni naboj; ili je opće-egzistencijalna; dok je s druge strane lirska, kontemplativno-filozofska, ili intimna. Tako pokrivajući gotovo sve aspekte suvremenog života – od onoga javnoga, do onoga privatnoga, u cjelini pokazujući opći diskurs našeg aktualnog trenutka.

 

Uz široko zahvaćanje u ovu temu, što je istaknuto već i samim nazivom cijeloga projekta, neka od izdanja AKTUALNOG fokusirala su se na pojedinačne problematike i situacije, odabirući iz široke lepeze aktualnosti određenu „temu trenutka“. Otkrivajući na taj način možda skrivene životne detalje, bilježeći posebnosti i specifičnosti, male priče i emocije, neobična ozračja i stanja...Tako je realizirano nekoliko intrigantnih pod-tema (U svijetu paralelnih realnosti, Memory Code Project 014, Intimno – i sad naposljetku Zajedno), koje su autorima bile istinski izazov i na koje su svojim radovima vrlo kreativno odgovorili, dajući novi i svježi pogled na stvarnost, iz drukčijeg rakursa.

 

Zajedno je danas jedna od najaktualnijih suvremenih tema. Problematizira život u zajednici, ističući u tom kontekstu niz svakodnevnih životnih situacija s kojima se susreće prosječan čovjek današnjice. U okolnostima stalnih prijetnji i nesigurnosti, tema aktualizira pitanje koliko smo danas u nekoj zajednici spremni živjeti zajedno. I možemo li, s rastućim nepovjerenjem, unutar zajednice prihvatiti različitosti koje nas razdvajaju, a ne zbližavaju. Međutim „Nijedan čovjek nije otok, sasvim sam za sebe;

svaki je čovjek dio kontinenta, dio zemlje (...)“ /John Donne/. Po svojoj prirodi, čovjek je društveno biće.

 

Cijeli svoj život, od trenutka rođenja, upućen je na zajednicu i na pripadanje određenoj grupi - obiteljskoj, prijateljskoj, poslovnoj, ljubavnoj... S jedne strane slijedi svoje egzistencijalne prirodne instinkte, koji upućuju na suživot s drugima zbog lakšeg preživljavanja (tkzv. mutualistička simbioza). Ali s druge strane slijedi potrebu da kroz život u zajednici ostvari sebe kao društveno i duhovno biće, koje ima kolektivnu povijest, kolektivnu memoriju i svoj identitet, a svoj život u zajednici je uredio prema pravilima i normama te civiliziranim međusobnim odnosima, etičkim  principima i vrijednosnim sustavima. Danas se, u kontekstu problematiziranja teme Zajedno, pokazuje potreba propitivanja pokazujemo li prema drugima u zajednici ljubav, poštovanje, razumijevanje, empatiju i solidarnost – ili otuđenost, nerazumijevanje, ravnodušnost, pa čak i agresiju. Jesmo li društveno senzibilni i komunikativni, spremni na pomoć i zajedničku akciju - ili „socijalno autistični“, okrenuti samo sebi i bez sluha za starije, nemoćne, siromašne, ili bolesne.

 

U sadašnjem turbulentnom globalističkom vremenu veze u mnogim zajednicama olabavljuju, a vrijednosti se rastaču. Napredak tehnologije intenzivirao je komunikaciju, pa je ona in continuo prisutna, putem stalne umreženosti. Međutim,  prebačena je u virtualne sfere, što je dokinulo bliski kontakt i direktni dijalog. Posljedica toga je da je sad, paradoksalno, sve više ljudi „zajedno“, a sve manje ih se druži; sve više njih je „dostupno“, a sve manje komunikativno; sve više je usamljeno – i sve manje sretno. Tema Zajedno zato je danas vrlo kompleksna i višeznačna, a proteže se na veliki broj raznih vidova zajedništva: od emotivnih do interesnih, od ruralnih do urbanih, od lokalnih do globalnih, od fiktivnih do introspektivnih...

 

Osamnaest autora – fotografa ULUPUH-a, koji su se u 6. izdanju Aktualnog pozabavili ovom temom, pokazali su u svojim radovima da je, zbog novih komunikacijskih alata i novih digitalnih medija, došlo do pomaka i promjene u suvremenoj interpretaciji zajedništva. Stabilnost, neskrivenu emotivnu povezanost i otvorenu komunikativnost pokazuje još jedino obiteljska zajednica. Sve ostalo se većim dijelom preselilo u zatvorenu zonu unutarnje introspekcije ili fikcije, gdje autori, u „intimnom zajedništvu“, preko simbola i metafora komuniciraju sa svojim „drugim licima“, svojim alter egom , svojim snovima i fantazijama – ili se suočavaju sa svojim „furijama“, osobnim demonima i strahovima.  Najposlije, tu su ona javna zajedništva - „zajedništva mase“. Ona su slučajna i privremena, a događaju se u nekom trenutku međusobne involviranosti ljudi i događaja, na ulicama i trgovima, stadionima i sportskim borilištima, odašiljući uvijek poruku o snazi kojom ideja može okupiti mase. Za ovu priliku detalje takvih zajedništava majstorski je „uhvatilo“ nekoliko autora-fotografa, koji u svom izričaju njeguju specifičan subjektivni dokumentarizam, povezujući svoj umjetnički doživljaj s reporterskom znatiželjom. Ističući, s osjećajem za posebno i originalno, koncentriranu snagu i energiju pokreta, ali i ljepotu boja te neposrednost iskaza emocija.  

 

 

Zagreb, svibanj 2018.

Karmen_Orlić,_dio_serije_Šetnja_(fotka_3
Maja Hrnjak, ZAJEDNO-SAMI.jpg
Damir Hoyka, dio serije Generacije (Tia
Anto Magzan, iz serije SI.JPG
bottom of page