top of page

2018.

2017.

Photo art gallery Batana  - Rovinj

Samostalna fotografska izložba ˝Rovinj full of art˝- autor Marija Čurčić

Autorska izložba

Fotografska izložba

Marija Čurčić: ˝ Rovinj full of art˝

 

Tijekom proteklih deset godina, nakon povratka sa studija na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, MariaĆurčić zabilježila je fotografijom čitav niz trenutaka u rovinjskom umjetničkom okruženju i javnih kulturno-umjetničkih događaja.

 

Tako putem njenih fotografija pratimo gibanja na bogatoj umjetničkoj sceni Rovinja, njenog rodnog grada. Maria živo pamti sve te trenutke. Temeljna odlika njenih fotografija je spoj dokumentarnosti i emotivnosti.Pročitaj više...

bottom of page