top of page

 

 

 

FOTOPRIČA O ROVINJU

Izdanje 2016.

KORISTI TEHNIKU KOJU NAJVIŠE VOLIŠ I OSLOBODI SVOJU KREATIVNOST

 

 

 

 

ISFAV je jedini specijalizirani institut visokog obrazovanja na području kreativne fotografije u sjeveroistočnom dijelu Italije, priznat od Regije Veneto.

Od 1990. organizira DVOGODIŠNJI TEČAJ FOTOGRAFIJE, GRAFIKE I VIZUALNE KOMUNIKACIJE kojim se obrazuju stručnjaci na području fotografije i kreativne grafike, a stečena znanja im omogućavaju uključivanje u realizaciju složenih projekata vizualne komunikacije.

ISFAV surađuje i s CENTROM VIZUALNIH UMJETNOSTI „BATANA“ iz Rovinja koji djeluje od 1990. i organizira prezentacije, izložbe, obrazovne i promotivne programe kroz fotografiju, projekciju filmova, videa, i putem medijskog informiranja. Unutar njega djeluje i Photo Art Gallery “Batana”.

 

S ciljem internacionalizacije svojeg djelovanja, ISFAV je, u suradnji s CENTROM VIZUALNIH UMJETNOSTI „BATANA“ iz Rovinja, pod pokroviteljstvom GRADA ROVINJA i TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ROVINJA te uz podršku hotelijerske kompanije MAISTRA, organizirao drugo izdanje natječaja FOTOPRIČA O ROVINJU, podijeljenog u dvije sekcije: FOTOGRAFIJA I AUDIOVIDEO.

 

U stalnoj svjetskoj tehnološkoj evoluciji mijenjaju se i načini izražavanja, a moderna sredstva komunikacije približavaju širu publiku fotografiji i amaterskom videozapisu.

Mnogi snimaju fotografije i videozapise potaknuti trenutnom emocijom, a rijetki su oni koji se pripremaju za snimanje.

 

Cilj natječaja bio je pogotovo potaknuti amaterske fotografe i videosnimatelje i početnike koji koriste prenosna sredstva komunikacije da promatraju Rovinj i svojim stilom stvore priču koja priča o duhu mjesta: arhitekturi povijesnog središta, teritoriju i njegovim stanovnicima, nekom posebnom događaju, uzbuđenju nezaboravnog odmora proživljenog u Rovinju…

 

Svatko je mogao sudjelovati na natječaju, pojedinačno ili grupno, i s više radova, koristeći bilo koje sredstvo za fotografiranje ili snimanje (uključujući mobilne telefone, pametne telefone, tàblete i sl.).

Sudionici su mogli ispričati svoju priču o Rovinju s 10 fotografskih snimaka ili s videom u trajanju do 3 minute, birajući temu po vlastitom izboru.

 

U četvrtak 12. siječnja 2017. u sjedištu CVU „Batana“ u Rovinju zasjedala je Komisija natječaja FOTOPRIČA O ROVINJU '16. u sastavu Marino Budicin, dogradonačelnik Grada Rovinja, Marco Zago, ravnatelj Instituta za fotografiju i vizualne umjetnosti ISFAV iz Padove i Ermano Bančić, tajnik CVU „Batana“ iz Rovinja, kako bi ocijenili 50 pristiglih radova u sekciji FOTOGRAFIJA i 5 radova u sekciji AUDIOVIDEO.

 

Poštujući temu natječaja, Komisija je ocijenila radove uzevši prioritetno u obzir temu i sadržaj priče u odnosu na kvalitetu fotografije.

U nastavku su navedeni nagrađeni te istaknuti naslovi i autori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOPRIČA O ROVINJU '16 – Nagrađeni i istaknuti radovi

 

SEKCIJA FOTOGRAFIJA

 

1° mjesto

STARA LUKA

autorice: Elena Monteverdi i Irene Perin

Niz naročito izražajnih portreta, životne priče ribara upoznatih na gatu stare luke.

 

2° mjesto

NAS(S)ERE NEL MAR

autorice: Laura Frescura, Elisa Lucano i Sara Sacchetto

Sistem ribarenja s vršom (nàsa) kojeg prakticiraju Giampiero i Sandro Venier, zvani „Suòpa“, svjedoci povijesne obiteljske tradicije. Poezija Rovinja pri izlazku sunca.

 

3° mjesto

ŠKVER

autorice: Elena Monteverdi i Irene Perin

Efikasna priča o škveru kao mjestu gradnje i održavanja drvenih brodica, neophodne djelatnosti za gospodarstvo grada; „plemeniti“ zanati koji zahtijevaju vještinu, iskustvo i žrtvu, nažalost nezanimljivi su mladim generacijama.

 

ISTAKNUTI RADOVI

 

STARA ŽELJEZNICA

autorica: matea.lac

Originalno svjedočanstvo o povijesnoj željezničkoj pruzi koja je obustavljena i napuštena u prošlom stoljeću.

Zašto je ne oživjeti stvaranjem ugodne i čarobne pješačke ili biciklističke staze?

 

NOĆ SV. LOVRE U ROVINJU

autorica: Antonella Varotto

… u Rovinju, u čarobnoj zvjezdanoj noći sv. Lovre.

Ovo je zadnja rečenica originalne fotobajke ispričane tekstom i slikama.

Rovinj je „čaroban“ grad koji je pogodan za bajkovite priče.

Pravac kojeg treba razraditi uključivanjem studenata. Veoma cijenjena popratna knjižica.

Ali .... da li je prije nastala priča ili snimke?

 

JESEN U ROVINJSKOJ BOLNICI

autorica: Sanja Kušar

Crkva srednjoeuropske arhitekture okružena jesenjim bojama u parku bolnice “Prim. dr. M. Horvat”.

Slatki šum religiozne tišine. Mjesto koje gleda prema akvatoriju Valdibora i može se posjetiti, ali je gotovo nepoznato turistima.

 

PORTRETI NA TRŽNICI

autor: Darko Trojanović

Slike iz svakodnevnog života i likovi na tržnici ispričani s vještinom i pažljivom osjećajnošću.

Najfrekventnije mjesto susreta između turista i Rovinjaca.

 

MEDO IN VRATA

autorica: Rasta Vrečko

Medo živahnih očiju na privjesku za ključeve je neobičan pokretač pažnje.

Tisuće rješenja o kvakama na vratima zaslužuju da budu istaknuta.

 

SEKCIJA AUDIOVIDEO

 

1° mjesto

U POTRAZI ZA ŠTERNAMA

autorica: Marija Curčić

Voda je neophodna za život bilo koje zajednice. Do prošlog stoljeća rovinjsko stanovništvo je crpilo vodu iz bezbrojnih privatnih cisterni koje su podignute u prošlim vremenima unutar povijesne jezgre.

Film je svjedočanstvo o efikasnoj incijativi, neophodnoj kako bi se omogućilo novim generacijama da „ne zaborave“.

 

Nagrađeni i istaknuti radovi bit će objavljeni na web stranicama GRADA ROVINJA (www.rovinj.hr), CVU „BATANA“ iz Rovinja (www.cvu-batana.com) i ISFAV-a, Institut za fotografiju i vizualne umjetnosti iz Padove (www.isfav.it) te na facebook stranici ISFAV.

 

___________________________________________

Tajništvo natječaja FOTOPRIČA O ROVINJU pri CVU – Centar za vizualne umjetnosti „BATANA“

Trg brodogradilišta 2, 52210 Rovinj – Rovigno www.cvu-batana.com www.isfav.it

e-mail: fotostory.rv@gmail.com Tel: +385 52/ 830-711

g. Ermano Bančić Tel: +385 98 66 0357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTORACCONTA ROVIGNO

Edizione 2016

USA LA TECNICA CHE PREFERISCI E LIBERA LA TUA CREATIVITA'

 

 

 

 

ISFAV, ISTITUTO DI FOTOGRAFIA E ARTI VISIVE di Padova, è l'unico Istituto di alta formazione nel Nord Est d'Italia specializzato nella fotografia creativa e riconosciuto dalla REGIONE DEL VENETO.

Dal 1990 organizza il CORSO BIENNALE DI FOTOGRAFIA, GRAFICA E COMUNICAZIONE VISIVA, progetto formativo che mira a formare un profilo professionale specializzato nella fotografia e nella grafica creativa, capace di inserirsi nella gestione di progetti complessi di comunicazione visiva.

ISFAV collabora anche con il CAV – CENTRO ARTI VISIVE “BATANA” di Rovigno che opera dal 1990 e organizza presentazioni, mostre, programmi educativi e promozionali attraverso la fotografia, proiezione di film, video, media

d’ informazione. Al suo interno è attiva pure la Photo Art Gallery “Batana”.

 

Con l'obiettivo di intraprendere un percorso di internazionalizzazione, ISFAV, in collaborazione con il CAV – CENTRO ARTI VISIVE “BATANA” di Rovigno, con il patrocinio della CITTA' DI ROVIGNO e della COMUNITÀ TURISTICA DI ROVIGNO e con il supporto della Società Turistica MAISTRA, ha organizzato la seconda edizione del concorso FOTORACCONTA ROVIGNO, articolato in due sezioni: FOTOGRAFIA e AUDIOVISIVO.

 

In un mondo in continua evoluzione tecnologica anche i linguaggi cambiano, i moderni strumenti di comunicazione stanno avvicinando il grande pubblico alla fotografia e all'audiovisivo amatoriale.

Molti scattano foto e registrano video d'impulso, sull'onda dell'emozione del momento, pochi preparano lo scatto o la ripresa.

Obiettivo del concorso è stato stimolare soprattutto i fotografi e i videomaker amatoriali e i neofiti che usano dispositivi di comunicazione portatili ad osservare Rovigno per creare con il proprio stile una storia che racconti lo spirito del luogo: l'architettura della città storica, il suo territorio e i suoi abitanti, un particolare evento, l' emozione di una vacanza speciale vissuta a Rovigno, …

Chiunque, individualmente o in gruppo, poteva partecipare al concorso anche con più elaborati, con l'uso di qualsiasi mezzo fotografico o di ripresa (non esclusi mobitel, smartphone, tablet, etc.).

I partecipanti dovevano raccontare una loro storia su Rovigno in 10 scatti fotografici o con 3 minuti di audiovisivo, scegliendo personalmente un tema a piacere.

 

Giovedì 12 gennaio 2017 presso il CAV “BATANA” di Rovigno si è riunita la Commissione del concorso FOTORACCONTA ROVIGNO '16 composta da Marino Budicin, Vicesindaco della Città di Rovigno, Marco Zago, Direttore dell'Istituto di Fotografia e Arti Visive ISFAV di Padova e Ermano Bančić, Segretario del CAV “BATANA” di Rovigno per valutare i 50 elaborati della sezione FOTOGRAFIA e i 5 elaborati della sezione AUDIOVISIVO.

 

Nel rispetto del tema del concorso, la Commissione ha valutato gli elaborati prendendo prioritariamente in considerazione il tema e il contenuto della narrazione rispetto alla qualità della fotografia.

Di seguito sono elencati i titoli e gli autori degli elaborati classificati e segnalati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTORACCONTA ROVIGNO '16 – Elaborati classificati e segnalati

 

 

SEZIONE FOTOGRAFIA

 

 

1° Classificato

IL PORTO VECCHIO di Elena Monteverdi e Irene Perin

Carrellata di ritratti particolarmente espressivi, storie di vita dei pescatori incontrati sulla banchina del porto vecchio.

 

2° Classificato

NAS(S)ERE NEL MAR di Laura Frescura, Elisa Lucano e Sara Sacchetto

Sistema di pesca con la “nàsa” (nassa) praticato da Giampiero e Sandro Venier, detti “Suòpa”, testimoni di una storica tradizione famigliare. Poesia di Rovigno al sorgere del sole.

 

3° Classificato

LO SQUERO di Elena Monteverdi e Irene Perin

Efficace narrazione dello “squèro”, luogo di costruzione e manutenzione delle imbarcazioni in legno, attività indispensabili per l'economia della città; mestieri “nobili” che richiedono perizia, esperienza e sacrificio, purtroppo poco interessanti per le giovani generazioni.

 

Segnalazioni

 

VECCHIA FERROVIA di matea.lac

Originale testimonianza di una storica linea ferroviaria dismessa e abbandonata nel secolo scorso.

Perché non recuperarla per realizzare un piacevole e affascinante percorso pedonale o ciclistico?

 

LA NOTTE DI SAN LORENZO A ROVIGNO di Antonella Varotto

… a Rovigno, nella magica notte stellata di San Lorenzo.

Questa l'ultima battuta di una originale fotofavola raccontata con testo e immagini.

Rovigno è una città “magica” che si presta a narrazioni fiabesche.

Un filone da riprendere coinvolgendo gli studenti. Molto apprezzato il libretto di presentazione.

Ma .... è nato prima il racconto o sono nati prima gli scatti?

 

JESEN U ROVINJSKOJ BOLNICI di Sanja Kušar

La chiesa dall'architettura mitteleuropea immersa nei colori autunnali del parco dell'ospedale “M. Horvat”.

Il dolce rumore di un religioso silenzio. Un sito che si affaccia sullo specchio di Valdibora, visitabile, quasi sconosciuto al turista.

 

RITRATTI AL MERCATO di Darko Trojanović

Quadri di vita quotidiana e personaggi del mercato raccontati con maestria e attenta sensibilità.

Il più frequentato punto d'incontro tra turisti e rovignesi.

 

MEDO IN VRATA di Rasta Vrečko

L'orsetto portachiavi dagli occhi vivaci è un curioso attivatore d'attenzione.

Le mille soluzioni di maniglieria per porte meritano di essere sottolineate.

 

SEZIONE AUDIOVISIVO

 

1° Classificato

U POTRAZI ZA ŠTERNAMA di Marija Curčić

L'acqua è indispensabile per la vita di qualsiasi comunità. Fino al secolo scorso la popolazione rovignese attingeva l’acqua potabile alle innumerevoli cisterne private, erette nei tempi passati entro le mura del centro storico.

Il filmato testimonia un’ efficace iniziativa, indispensabile per consentire alle nuove generazioni di “non dimenticare”.

 

Gli elaborati classificati e segnalati saranno pubblicati nei siti della CITTÀ DI ROVIGNO (www.rovinj.hr), del CVU BATANA di Rovigno (www.cvu-batana.com) e di ISFAV, Istituto di Fotografia e Arti Visive di Padova (www.isfav.it) e sulla pagina facebook ISFAV.

_

___________________________________________

Segreteria del concorso FOTORACCONTA ROVIGNO presso CAV – Centro Arti Visive "BATANA"

Piazza degli Squeri 2, 52210 Rovinj – Rovigno www.cvu-batana.com www.isfav.it
e-mail: fotostory.rv@gmail.com Tel: +38552/ 830-711

Sig. Ermano Bančić Tel: +38598 66 0357

bottom of page