top of page

Samostalna fotografska izložba ˝Nepali tea˝- autor Mladen Boljkovac

 

Fotografije sa otvorenja izložbe 19.12.2015. u Photo art Gallery-Batana (foto: Gordan Ukić,)

FB9B0188
FB9B0192
FB9B0214
FB9B0197
FB9B0220
FB9B0191
FB9B0207
FB9B0194
FB9B0213
FB9B0208
FB9B0222
FB9B0218
FB9B0227
FB9B0229
FB9B0231
FB9B0234
FB9B0230
FB9B0221
FB9B0224
FB9B0226
bottom of page