top of page

Rasplinuti prostori i identiteti / Sofía Bertomeu Hojberg

Autorska fotografska izložba

Sofía Bertomeu Hojberg (1991.) je španjolska multidisciplinarna umjetnica koja djeluje na području konceptualne zvučne i video umjetnosti, fotografije, slikarstva, ilustracije, grafičkog i multimedijskog dizajna.

Autorica kroz eksperimentiranje održava dijalog između vizualnih umjetnosti i umjetnosti zvuka. Posvećuje se temama kao što su razvoj koncepta krajolika i identiteta promatrano s interdisciplinarne perspektive. Njen projekt odnosi se na konceptualna pitanja kao što su „rasplinuti prostori“ i „rasplinuti identiteti“. Duboke i skrivene emocije ona izražava polu-apstraktnim fotografskim, zvučnim i video krajolicima.

Projekt Rasplinuti prostori i identiteti može se shvatiti kao Sofíjino nastojanje da unutar koncepta nađe motive i detalje, po principu minimumom unutar maksimuma; mikro unutar makro; skriveno unutar vidljivog; duboko u odnosu na površno. Pokazuje istinu tamo gdje je laž i zrači svjetlo tamo gdje je tama.

Za multimedijsku izložbu Sofíje Bertomeu Hojberg u Galeriji Batana, kustosica Lavoslava Benčić izabrala je osamnaest fotografija, zvučne krajolike i video. Autorica će na otvorenju posjetioce kratkim koncertom uvesti u svijet svojih emocija i krajolika

bottom of page