top of page

Špicije - trenutak u vremenu

Izložba fotografija polaznika radionice

I u ovoj godini se nastavlja rad sa mladim fotografima, učenicima oš Jurja Dobrile sa kojima mentor Gordan Ukić organizira i vodi fotografski tečaj uz pomoć njihovih nastavnika Arijane Dobrila Barbaro i Tamare Perković, Na poziv za suradnju udruge Martišnjak z Muštaci, novoosnovanoj udruzi koja ima za cilj promjeniti lice muškog zdravlja, mladi autori su dobili zadatak da  fotografiraju  na svoj način   zatečeno stanje oko Ortopedske bolnice Prim.dr Martin Horvat . U subotu 25.11.u 19 sati u dvorani  Palestra u  bolnici Martin Horvat   svojim urađenim fotografijama će se predstaviti članovima udruge i svim dobronamjernicima na otvorenju zajednićke fotografske izložbe.Izložba ostaje otvorena do15.12.2017 god.

Autori koji izlažu su: Viktor Maletić, Claire Helene Flatcher, Daniel Đaković, Dora Đukić, Flavia Paliaga, Ivan Korenić, Tibor Svetličičć, Lota Juran, Noemi Kizem, Rea Sošić, Robert Matohanca, Roko Zgrablić, Sara Šabić, Luana Pranjić, Hana Lavižatii Erik Radovan.

Aktivnosti na radionici

Fotografije autora

Fotografije sa otvorenja izložbe u Palestri (foto Gordan Ukić)

bottom of page